2019-04-22 04:01:38

 

 


Od 1 września - Szkoła Podstawowa nr 2

2017-11-12 20:06:53 ― Redakcja


Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!strona www.gim9.gorzow.pl nie jest już aktualizowana

-Nauka, zabawa, integracja.

2017-10-29 19:11:28

-„Czwartkowy witaminowy zawrót głowy”

2017-10-20 19:57:52

-Integracja w Długim

2017-10-11 20:20:11

 

Szare Szeregi - patron szkoły

            Nazwa, która każdemu rodakowi jest znana, która w swoim znaczeniu wyrażała sposób służby dla ojczyzny wielu tysięcy młodych Polek i Polaków, w czasie drugiej wojny światowej. Oni, znani z imienia i nazwiska jak, np. Janek Bytnar „Rudy” oraz Ci bezimienni swoim życiem i śmiercią dali przykład heroicznej odwagi i miłości do Ojczyzny.

            Organizacja powstała tuż po wybuchu wojny, bo 27 IX 1939 roku w Warszawie, jej członków obowiązywało przedwojenne Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie,które zostało uzupełnione dodatkową rotą konspiracyjną:

„Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia”.

            Głównym zadaniem ZHP było wychowanie młodzieży, kształtowanie mądrych, ofiarnych obywateli, którzy swoim życiem będą przyczyniać się do rozwoju Ojczyzny. W czasie wojny nie mogło być inaczej, także starano się przede wszystkim wychowywać, ale poprzez walkę. Program Szarych Szeregów został sprecyzowany w koncepcji „Dziś – jutro – pojutrze”.

·      „Dziś” obejmowało działania w zakresie bieżącej walki w czasie okupacji.

·       „Jutro” przygotowanie się do „przełomu”, czyli ogólnonarodowego powstania, którym okazało się Powstanie Warszawskie

·       i sam „przełom” „Pojutrze”przygotowanie się do okresu odbudowy, po wyzwoleniu kraju.

            Działalność w okresie okupacji, w każdej tajnej organizacji niosła za sobą szczególne zagrożenie życia. Dlatego struktury Szarych Szeregów musiały być głęboko zakonspirowane.

Kryptnimy odnoszące się do świata pszczół stwarzały szczególną atmosferę nieustannej pracy każdego na wyznaczonym miejscu. I tak Kwatera Główna nosiła nazwę - PASIEKA, podlegały jej chorągwie - ULE, hufce -  ROJE, drużyny - RODZINY i zastępy - PSZCZOŁY. W czasie wojny istniało na terenie Rzeczypospolitej 18 chorągwi.

            Naczelnictwo Szarych Szeregów brało pełna odpowiedzialność za każdego harcerza i harcerkę, dlatego także zadania dostosowywano do właściwej grupy wiekowej:

·      Grupy Szturmowe, była to młodzież powyżej 17 lat,

·      Bojowe Szkoły 15 – 17 lat,

·      Zawiszacy 12 – 14 lat.

            Ci najmłodsi, czyli nasi rówieśnicy nie brali udziału w walce bieżącej, ale przygotowywali się do pełnienia służby pomocniczej, np. w poczcie polowej. Odwagi wymagał też udział w tajnym nauczaniu.

            Bojowe Szkoły pełniły służbę w małym sabotażu, czyli akcji propagandowej skierowanej do ludności polskiej. Obejmowała ona pisanie na murach, rozlepianie afiszy i nalepek, rozdawanie ulotek, kolportaż fikcyjnych dodatków do gazet, podłączanie się do niemieckich megafonów, zrywanie niemieckich flag, usuwanie z wystaw i gablot niemieckich fotografii, gazowanie kin. Jedną z najgłośniejszych takich akcji było zdjęcie niemieckiej tablicy z pomnika Mikołaj a Kopernika w Warszawie. Dokonał tego czynu jeden z bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksy Dawidowski „Alek”. On także na murze Muzeum Narodowego pozostawił napis: „Ludu Warszawy-jam tu! Jan Kiliński”

            Najpoważniejsze zadania mieli przed sobą członkowie Grup Szturmowych, bezpośrednio podporządkowanych Kedywowi, czyli Kierownictwu Dywersji Armii Krajowej. W sierpniu 1943 roku utworzono z nich batalion „Zośka”, nazwany tak na cześć innego bohatera „Kamieni na szaniec” Tadeusza Zawadzkiego. Trzecią kompanię batalionu „Zośka” wydzielono do zadań specjalnych, był to „Agat”, później „Pegaz”. Wiosną 1944 roku powstał z niej batalion „Parasol”. To właśnie, o chłopcach z „Parasola”mówiła jedna z piosenek powstańczej Warszawy. Te zadania specjalne niczym nie różniły się od zwykłych akcji bojowych, takich jak wysadzanie pociągów, odbijanie więźniów, likwidowanie niemieckich funkcjonariuszy aparatu terroru. Wielu młodych ludzi oddało wtedy życie za Ojczyznę traktując słowa przysięgi harcerskiej jako swoją najwyższą powinność. Śmierć w walce w ich rozumieniu była rzeczą normalną, normalnym losem żołnierskim. Najpełniej dali temu wyraz w Powstaniu Warszawskim, w którym zginęło 80% członków batalionów „Zośka” i „Parasol”. Kompania „Rudy” batalionu „Zośka” została nazwana przez Komendanta Głównego AK najlepsza kompanią Armii Krajowej. W styczniu 1945 roku Szare Szeregi zakończyły swoją działalność, jednak pamięć o bohaterstwie ciągle jest żywa i porusza kolejne pokolenia młodych Polaków. Bo każdy potrzebuje w swoim życiu wzorów, bez nich trudno jest wzrastać.

 

Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober