2017-09-21 05:26:43

 

 


2017-09-17 15:15:56 ― RedakcjaDroga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi,

przed każdy zwykłym człowiekiem..

Paulo Coelho

-Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

2017-09-11 23:37:06

-Najlepsi z najlepszych

2017-06-21 12:42:16

-Gimnazjum nr 9 pamięta!

2017-06-20 23:37:13

 

Projekty Edukacyjne

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) z dnia 20 sierpnia 2010 roku, uczniowie gimnazjum, realizujący nową podstawę programową, muszą obowiązkowo wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Propozycje projektów edukacyjnych.

Należy wybrać projekt zgodnie z zainteresowaniami i zgłosić się do nauczyciela będącego jego opiekunem.

Termin zgłoszenia się ucznia do projektu upływa z końcem października.

Informacja o udziale w projekcie zostanie umieszczona, zgodnie z rozporządzeniem MEN, na świadectwie ukończenia gimnazjum. Udział w projekcie będzie miał wpływ na ocenę z zachowania.

Zobacz:

- Statut Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.
- Ocenianie Wewnątrzszkolne


- Regulamin realizacji projektów edukacyjnych


Pliki są zapisane w formacie PDF, do poprawnego ich odczytania niezbędny jest program Adobe Reader.

 

Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober