2019-04-22 04:22:46

 

 


Od 1 września - Szkoła Podstawowa nr 2

2017-11-12 20:06:53 ― Redakcja


Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!strona www.gim9.gorzow.pl nie jest już aktualizowana

-Nauka, zabawa, integracja.

2017-10-29 19:11:28

-„Czwartkowy witaminowy zawrót głowy”

2017-10-20 19:57:52

-Integracja w Długim

2017-10-11 20:20:11

 

Projekty Edukacyjne

Zgodnie z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) z dnia 20 sierpnia 2010 roku, uczniowie gimnazjum, realizujący nową podstawę programową, muszą obowiązkowo wziąć udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Propozycje projektów edukacyjnych.

Należy wybrać projekt zgodnie z zainteresowaniami i zgłosić się do nauczyciela będącego jego opiekunem.

Termin zgłoszenia się ucznia do projektu upływa z końcem października.

Informacja o udziale w projekcie zostanie umieszczona, zgodnie z rozporządzeniem MEN, na świadectwie ukończenia gimnazjum. Udział w projekcie będzie miał wpływ na ocenę z zachowania.

Zobacz:

- Statut Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.
- Ocenianie Wewnątrzszkolne


- Regulamin realizacji projektów edukacyjnych


Pliki są zapisane w formacie PDF, do poprawnego ich odczytania niezbędny jest program Adobe Reader.

 

Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober