2017-09-21 05:24:34

 

 


2017-09-17 15:15:56 ― RedakcjaDroga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi,

przed każdy zwykłym człowiekiem..

Paulo Coelho

-Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

2017-09-11 23:37:06

-Najlepsi z najlepszych

2017-06-21 12:42:16

-Gimnazjum nr 9 pamięta!

2017-06-20 23:37:13

 

"Co w mojej duszy gra?"

Aby zachęcić uczniów do przedstawienia swoich uzdolnień, kreatywność i pomysłowość powstał konkurs - koncert pt. "Co w mojej duszy gra?" Konkurs to prezentacja umiejętności tanecznych, aktorskich, plastycznych, fotograficznych i wszelkich innych działań artystycznych zdobytych na kołach zainteresowań i zajęciach pozalekcyjnych.

Dzieci, które tańczą w zespołach miają szansę stworzyć własny układ choreograficzny, instrumentaliści mogą zaprezentować się w swojej kompozycji lub stworzyć własną oryginalną interpretację utworu, uczniowie zainteresowani fotografiką przygotować cykl zdjęć na wybrany temat, poeci przeczytać swoje wiersze, zainteresowani aktorstwem- wymyślić własne interpretacje utworów, kabaret. Ale pojawiły się inne formy - np. instrument muzyczny zbudowany specjalnie na konkurs i własna kompozycja na tenże instrument. Także interesującą formą było origami - dziewczęta stworzyły ogród zoologiczny. Co ciekawe, że naszym konkursem zainteresowali się nie tylko uczniowie z "najwyższą średnią", ale również osoby słabe w nauce, niepozorne na lekcjach, które nie mogą odnaleźć się w grupie lub sprawiające kłopoty wychowawcze. Okazało się, że pomysłowość dzieci nie ma granic.

Co roku w części konkursowej bierze udział ok. 50 osób. Nasze przedsięwzięcie to konkurs - koncert, ponieważ w drugiej części imprezy występują zaproszeni goście (są to uzdolnione dzieci z innych szkół, czasami nasi absolwenci, mający na swoim koncie znaczące osiągnięcia).

Podczas co najmniej dwumiesięcznych przygotowań dzieci z pełną świadomością działają w/g swojego, opracowanego planu. Łączą się w grupy, spotykają na próbach, konsultują się z nauczycielami, są ciekawe uwag i podpowiedzi, są w pełni odpowiedzialne za to, co robią i jaki będzie efekt końcowy ich przygotowań. Te działania niewątpliwie organizują im czas wolny, a przede wszystkim skłaniają do działań twórczych, rozwijających uzdolnienia.

Na konkurs zapraszani są goście, tj. przedstawicieli Kuratorium, WOM-u, Wydziału Kultury, SM Dolinki, kościoła parafialnego, Rady Rodziców; sponsorzy, radni oraz uczniowie (a zwłaszcza przyszli gimnazjaliści).

Konkurs rozpoczyna zawsze ten sam krótki motyw muzyczny. Na tle brzmiącego sygnału pojawiają się prezenterki (one też biorą udział w konkursie, ponieważ przygotowują się do swojej roli tak samo jak uczestnicy konkursu). Prowadzące witają gości, dziękują sponsorom. Potem następują prezentacje dzieci poprzedzone, jak wspomniałam, krótką charakterystyką. Po zakończeniu I części koncertu "Co w mojej duszy gra" - podczas przerwy (ok. 20 min) komisja oceniająca udaje się na obrady, a goście podając wybrane nazwisko wykonawcy, bądź nazwę grupy wybierają swojego ulubieńca.

Jury przyznaje Nagrodę Główną TIRLIFON - dzwonki wietrzne, za osobowość, najlepszą prezentację. Drugą równorzędną Nagrodę Publiczności przyznają goście - dzieci z innych zaproszonych szkół. Są też wyróżnienia i Puchar Prezydenta Gorzowa Wielkopolskiego.

Odpowiednia sala z akustyką, oświetleniem i profesjonalnym nagłośnieniem podkreślają walory konkursu. Pojawiają się zaproszone media prowadzą wywiady, robią zdjęcia i razem z uczestnikami czekają na ogłoszenie werdyktu.

Po chwili znanym sygnałem rozpoczyna się część II - koncertowa w którym udział biorą zaproszeni goście (absolwenci, przedstawiciele innych szkół). Aby "podgrzać atmosferę" na scenie pojawiają się też nauczyciele.

Dzięki konkursowi "Co w mojej duszy gra?" młodzi ludzie mają okazję dodatkowo przygotować się do odbioru sztuki. Dostarcza ona niezwykle cennych przeżyć natury estetycznej, uczy wrażliwości na piękno, wzrusza, a także bawi.

 

Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober