2017-09-21 05:22:03

 

 


2017-09-17 15:15:56 ― RedakcjaDroga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi,

przed każdy zwykłym człowiekiem..

Paulo Coelho

-Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

2017-09-11 23:37:06

-Najlepsi z najlepszych

2017-06-21 12:42:16

-Gimnazjum nr 9 pamięta!

2017-06-20 23:37:13

 

"Co wiesz o krajach niemieckojęzycznych?"

Co roku w kwietniu nasza szkoła organizuje turniej „Co wiesz o krajach niemieckojęzycznych?”. Turniej kierowany do uczniów gimnazjów, a poświęcony jest naszym „sąsiadom” – Niemcom, Szwajcarii, Austrii.
Głównym hasłem przewodnim jest „Poznajmy się bliżej” - integracja młodzieży gimnazjalnej. Celem turnieju jest uświadomienie istoty znajomości języków obcych w drodze do kariery zawodowej, pracy za granicą, studiów, podróży, kontaktów z ludźmi innych kultur. Poszerzenie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, ich historii, kulturze, geografii, zabytkach, wybitnych postaciach, sporcie. Prezentacja wiedzy, talentu, umiejętności i uzdolnień uczniów.
Turniejowe konkursy to między innymi:
1. „Wrażenia z podróży” Uczestnicy przygotowują przed turniejem pracę plastyczną w formie gazetki ściennej będącej relacją z wycieczki do jednego z krajów. Ocenie podlega wartość artystyczna i merytoryczna pracy oraz komentarz w języku niemieckim.
2. „Czy znasz kulturę, historię i geografię ……….?” - konkurs ten ma formę quizu.
3. „Z czego śmieją się ………..?”- uczniowie prezentują w języku niemieckim przygotowaną wcześniej scenkę.
4. W danym kraju musisz koniecznie zobaczyć ...! - uczestnicy tego konkursu prezentują w języku niemieckim w dowolnej formie (model. rysunek, plakat ...) obiekt (miasto, zbytek, krajobraz....), który według nich należy w trakcie pobytu w danym kraju koniecznie zobaczyć. Ocenie będą podlegać wartość merytoryczna prezentacji w języku niemieckim i przygotowana praca.
5. Chcielibyśmy przedstawić ci ... - uczestnicy tego konkursu prezentują w języku niemieckim wybraną postać z historii, kultury, literatury lub dnia współczesnego. Forma prezentacji dowolna (np. scenka, praca plastyczna ...).
6. Zatańcz walca! - szkołę reprezentuje para taneczna. Reprezentacje wszystkich szkół tańczą walca jednocześnie.
Turniej to okazja do wspaniałej zabawy, zdrowej rywalizacji, współpracy w grupie, a przede wszystkim do poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań.

 

Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober