2017-09-21 05:21:49

 

 


2017-09-17 15:15:56 ― RedakcjaDroga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi,

przed każdy zwykłym człowiekiem..

Paulo Coelho

-Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

2017-09-11 23:37:06

-Najlepsi z najlepszych

2017-06-21 12:42:16

-Gimnazjum nr 9 pamięta!

2017-06-20 23:37:13

 

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia jest osobą powoływaną zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego przez Zgromadzenie Samorządów Klasowych, bądź też - w przypadku braku kandydatur ze Zgromadzenia - poprzez bezpośredni wybór przez Radę Samorządu Uczniowskiego. Rzecznik Praw Ucznia reprezentuje w swojej pracy szkolny Samorząd. Jego podstawowe zadania i rola to przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole, propagowanie praw ucznia i dziecka we współpracy z Radą Samorządu Uczniowskiego, prowadzenie negocjacji w sytuacjach konfliktowych.

Rzecznik Praw Ucznia na rok szkolny 2008/2009:


Kryspin Bober - Uczęszczam do klasy 3D. Interesuję się przede wszystkim informatyką, motoryzacją, muzyką oraz polityką. Jak spędzam wolne chwile? Najchętniej w gronie przyjaciół. W naszym gimnazjum pełnię funkcję szkolnego fotografa, a także redaktora szkolnej strony internetowej. W Radzie Samorządu Uczniowskiego przewodniczę natomiast dwóm sekcjom: Radiowęzła oraz strony internetowej.p. Lucyna Kwietniewska - nauczyciel współpracujący z Rzecznikiem Praw Ucznia, koordynujący jego działania.

Działania Rzecznika Praw Ucznia oraz podejmowane przez niego decyzje oparte są na: Statucie Szkoły, WSO, Regulaminie Samorządu Uczniowskiego, Konwencji o Prawach Dziecka, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Chciałbyś zadać pytanie, masz jakiś problem związany ze swoimi prawami w szkole? Skonsultuj się z Rzecznikiem Praw Ucznia. Jest on do Twojej dyspozycji w czytelni szkolnej w środy i piątki każdego tygodnia podczas długiej przerwy lekcyjnej o godz. 11.25. Możesz również skontaktować się z nim drogą elektroniczną:

mail: kryspin@gim9.gorzow.pl

 

Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober