2019-04-21 16:23:11

 

 


Od 1 września - Szkoła Podstawowa nr 2

2017-11-12 20:06:53 ― Redakcja


Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!strona www.gim9.gorzow.pl nie jest już aktualizowana

-Nauka, zabawa, integracja.

2017-10-29 19:11:28

-„Czwartkowy witaminowy zawrót głowy”

2017-10-20 19:57:52

-Integracja w Długim

2017-10-11 20:20:11

 

Rodzice

Numer konta RADY RODZICÓW: 10 8363 0004 0009 0694 3000 0001


Nowe warunki ubezpieczenia NNW od 1 września 2017 roku

Od 1 września 2017 r. ubezpieczenie od NNW należy zawierać indywidualnie!


Szanowni Rodzice,
informuję, że 1 stycznia 2016 r. weszła w życie Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, która zastąpiła Ustawę o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r.
Żaden akt prawny nie nakłada tak na rodziców, jak i na szkoły obowiązku ubezpieczenia uczniów przed skutkami wypadków. Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny. Jednakże przypominam, że bieżąca polisa od NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW dzieci kończy się 31 sierpnia 2017 roku.

Dlatego proszę o wnikliwe rozważenie zaistniałej sytuacji i podjęcie decyzji o indywidualnym ubezpieczeniu swojego dziecka.

Upoważnienie do odbioru stypendium za wyniki w nauce.


Uwaga rodzice klas III informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego
znajdują się na stronie www.oke.poznan.pl.

Regulamin Rady Rodziców Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp.

Przydział wychowawstw w roku szkolnym 2017/2018

Kalendarz Roku Szkolnego 2016/2017

ZEBRANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2017/2018:

07.09.2017 r. - zebranie obowiązkowe
09.11.2017 r. - dzień otwarty
14.12.2017 r. - zebranie obowiązkowe /informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych/
08.02.2018 r. - zebranie obowiązkowe /podsumowujące półrocze/
14.04.2018 r. - dzień otwarty
17.05.2018 r. - zebranie obowiązkowe /informacja o przewidywanych ocenach rocznych
czerwiec 2018 r. - zebranie podsumowujące rok szkolny /termin do uzgodnieniu z rodzicami/


Diagnoza wstępna i egzamin próbny

Zagadnienia programowe z wychowania do życia w rodzinieKOMUNIKAT

Dyrektora Gimnazjum nr 9 w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/17


Na podstawie Zarządzenia nr 15/2016 z dnia 22 września 2016 r.

1. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów będą:

- 18, 19, 20 kwietnia 2018 r. /egzamin gimnazjalny/


2. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla wszystkich uczniów będą:

- 30 kwietnia 2018 r. /poniedziałek/
- 2 maja 2018 r. /środa/
- 4 maja 2018 r. /piątek/


4. Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2017/2018 – 02.02.2018 r.

5. Szkoła zapewnia opiekę uczniom w dni wolne od zajęć. .-Informacja dla RODZICÓW i uczniów Klas II- Informacja dla rodziców i uczniów Klas III:

Prosimy zapoznać się z:

- Informatorem
- Terminami
- Procedurami egzaminu
- Zwolnieniami z egzaminu gimnazjalnego
- Arkuszami egzaminacyjnymi z poprzednich lat

Informacje te znajdują się na stronie >>> OKE Poznań.• Linki do stron internetowych:

- Koło Miłośników Gimnazjum nr 9
- Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
- Centralna Komisja Egzaminacyjna.
- Giełda korepetycji Interklasy

 

Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober