2019-04-21 16:48:50

 

 


Od 1 września - Szkoła Podstawowa nr 2

2017-11-12 20:06:53 ― Redakcja


Zapraszamy na naszą nową stronę internetową!strona www.gim9.gorzow.pl nie jest już aktualizowana

-Nauka, zabawa, integracja.

2017-10-29 19:11:28

-„Czwartkowy witaminowy zawrót głowy”

2017-10-20 19:57:52

-Integracja w Długim

2017-10-11 20:20:11

 

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
V - „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

Celem ww. projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W naszym gimnazjum realizacja założeń projektu będzie polegała na:

- podniesieniu kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i technicznych;
- indywidualizacji pracy z uczniem;
- kształtowaniu kompetencji cyfrowych i stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (nauka programowania, kurs Lego robotyki i latających dronów, cyberprzemoc);
- zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas warsztatów wyjazdowych (nauka metodą eksperymentu);
- doposażeniu pracowni szkolnych do prowadzenia zajęć stacjonarnych, m.in. w przenośne komputery, projektor, wizualizery.

Szczegóły przedstawią wychowawcy klas na najbliższym zebraniu z rodzicami. Uczniowie tematykę projektu poznają na lekcjach wychowawczych.

Poniżej przedstawiamy:

- informację o projekcie >>>>
- plakat >>>>
- prezentację projektu >>>>
- regulamin projektu >>>>


Od 1 listopada 2016 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach projektu Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp. Uczniowie biorą udział w zajęciach matematyczno - przyrodniczych z chemii, fizyki, geografii oraz matematyki. Przed nami także inne formy - również wyjazdowe, ale na nie musimy jeszcze poczekać.
A póki co kilka informacji na temat warsztatów prowadzonych w szkole:

Od początku listopada 2016 roku uczniowie głównie klas trzecich, aktywnie uczestniczą w zajęciach chemicznych. Dotychczas nasze spotkania dotyczyły zagadnień związanych ze światem soli. Uczestnicy projektu wraz z prowadzącym zajęcia projektowali i wykonywali doświadczenia otrzymywania soli rozpuszczalnych oraz soli nierozpuszczalnych w wodzie o pięknych, charakterystycznych barwach. Na zajęciach uczniowie wzbogacają swoją wiedzę oraz doskonalą umiejętności niezbędne do poprawnego zapisywania równań reakcji chemicznych. Przed nami jeszcze wiele wiele ciekawych doświadczeń chemicznych.

K. Głowacka


Na zajęciach fizycznych uczymy się przez zabawę. Wykonujemy doświadczenia, używając np. przedmiotów codziennego użytku i pomocy naukowych. Internetowe prezentacje pasjonatów fizyki są dla nas inspiracją do nowych pomysłów. Ostatnio zajmowaliśmy się pomiarami wielkości fizycznych różnymi metodami – również tymi sprzed wielu lat (stopy, łokcie), ciśnieniem atmosferycznym i hydrostatycznym. Pogłębiamy równocześnie wiedzę z historii fizyki (poznając, np. dawne jednostki miary i wagi, osiągnięcia Pascala i Archimedesa). Jesteśmy w trakcie przygotowań scenki „Eureka”, która nawiązuje do anegdoty dotyczącej Archimedesa.

D. Paul


Celem zajęć z geografii jest rozwijanie zainteresowań geograficznych oraz doskonalenie umiejętności i wiadomości z tego przedmiotu. Uczniowie aktywnie uczestniczą w rozwikłaniu różnorodnych zagadek i problemów geograficznych, a także uczą się poprzez udział, np. w grach dydaktycznych. W rozwiązywaniu zadań pomocna jest tablica interaktywna, a także mapy, plany i atlasy.

A. Kowalska


Na zajęciach z matematyki uczniowie rozwiązywali zadania z procentami o podwyższonym stopniu trudności. Zwracano szczególną uwagę na poszukiwanie różnych metod rozwiązania danego problemu. Analizowane zadania opisywały zagadnienia związane z podwyżkami i obniżkami, z podatkami, z lokatami bankowymi i danymi statystycznymi. Na innych zajęciach uczestnicy doświadczalnie wyznaczyli przybliżoną wartość liczby π, odkryli wzór na obwód koła, przeanalizowali prezentowany film i rozwiązywali test wiedzy o liczbie π.

B. Szabat


Nasi uczniowie wzięli udział w zajęciach wyjazdowych. Odwiedzili:
- Gorzowski Ośrodek Technologiczny w Stanowicach,
- Eurekę w Szczecinie,
- Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu.

Jedną z ciekawszych form zwiększenia zainteresowania fizyką oraz ogólnie naukami ścisłymi i technicznymi są interaktywne wystawy, których głównym celem jest promowanie tych nauk w maksymalnie atrakcyjny sposób.

EUREKA
Na wystawę można patrzeć, jak na naukowe wesołe miasteczko. Prezentowane eksponaty są najczęściej bardzo proste, jednak tak przedstawione, że działają na wyobraźnię. Unika się eksponatów skomplikowanych i drogich oraz nasyconych techniką. Wystawy Fundacji Eureka dysponują parkiem ponad 100 różnych eksponatów. Przy eksponatach znajdują się krótkie opisy składające się z dwóch części. W pierwszej części sformułowane jest polecenie wobec zwiedzającego, aby wykonał on konkretną czynność i doprowadził do określonego skutku. W drugiej części opisana jest fizyczna lub techniczna strona zjawiska. Na wystawie znajduje się animator, którego zadaniem jest wyjaśnianie zjawisk na prośbę zwiedzających oraz rozwiązywanie problemów technicznych, gdyby takie się pojawiły.

GOT
Laboratorium to miejsce, gdzie uczniowie wykonują eksperymenty z dziedziny chemii, biologii, fizyki i kosmetologii.
Uczą się pracy w grupie, poszerzają wyobraźnię, nabywają nowych umiejętności i wiedzy, ale przede wszystkim aktywnie spędzają czas i bawią się.


LABORATORIUM WYOBRAŹNI
Wizyta w Laboratorium Wyobraźni pozwala na zdobycie wiedzy, zrozumienie otaczających zjawisk i pobudzenie ciekawości świata. Można wyruszyć w kosmos, odkrywać odpowiedzi na naukowe zagadki, próbować, mieszać, sprawdzać i spotkać ludzi, dla których nauka to największa przygoda życia.
Pobyt w Laboratorium sprawia, że świat nauk ścisłych to rzeczywistość zapierająca dech w piersiach dla odkrywców w każdym wieku!

"Magia, czy fizyka?"
Z fizyką spotykamy się na każdym kroku. Zgromadziliśmy więc przedmioty codziennego użytku: puszki, butelki plastikowe, rękawiczki gumowe, baloniki, woreczki foliowe, gumki recepturki itp. Mogą być bardzo użyteczne do zrozumienia świata fizyki i techniki.
Za pomocą kartki papieru w kratkę, ołówka i znajomości ciężaru swojego ciała możemy dowiedzieć się, jakie ciśnienie wywieramy na powierzchnię podłogi, stojąc na jednej nodze (albo na dwóch).
Możemy też (wykonując obliczenia) dowiedzieć się, jak niebezpieczny jest taniec chłopaka z dziewczyną w "szpilkach". Może lepiej tańczyć ze słoniem?
Jak zachowuje się ciecz w naczyniach połączonych? Czy to ma coś wspólnego z herbatą?
Nie zwracamy uwagi na powietrze - przecież go nawet nie widać... A jednak udało się nam zamknąć je w ładnym pęcherzyku. Teraz można je zobaczyć.
Czy można bawić się czymś, czego nie widać? TO COŚ wepchnęło wodę pod zlewkę!
To nie magia! To FIZYKA!


IV - „KOMPLEKSOWE UMIEJĘTNOŚCI - GWARANTEM PRZYSZŁOŚCI”

PROGRAM ZREALIZOWANO.

Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 uczestniczy w projekcie „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej www.edu.gorzow.pl

Zobacz ulotkę o projekcie oraz harmonogram zajęć.

 • Informacje o projekcie

 • Harmonogram zajęć I

 • Harmonogram zajęć II

 • Pomoce naukowe
 • III - PILOTAŻOWY PROGRAM ROZWOJOWY DLA UCZNIÓW GORZOWSKICH GIMNAZJÓW I LICEÓW Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU
  II - NAUCZYCIEL PRZYGOTOWANY NA DOBRE I NA ZŁE

  Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizowania projektu biorą udział w studiach podyplomowych z zakresu SOCJOTERAPII. W okresie realizacji projektu od września 2009 r. do lipca 2011 r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (15 osób), zajęć logopedycznych (20 osób), zajęć socjoterapeutycznych (15 osób). Informacje o projekcie: www.edu.gorzow.pl

  Człowiek – najlepsza inwestycja
  I - "ŚMIAŁO KU PRZYSZŁOŚCI"

  CENTRUM PORADNICTWA ZAWODOWEGO
  Dyżury ekspertów w ramach projektu "Śmiało ku przyszłości":

  08.04.2010 r. (godz. 16.00 - 18.00)
  15.04.2010 r. (godz. 16.00 - 18.00)
  22.04.2010 r. (godz. 16.00 - 18.00)
  29.04.2010 r. (godz. 16.00 - 18.00)


  Harmonogram zajęć z realizacji projektu” Śmiało ku przyszłości”
  w Gimnazjum nr 9 przy ulicy Zamenhofa 2a w Gorzowie Wlkp.


  w roku szkolnym 2009/2010

  - kwiecień 2010 r.

  - luty/marzec 2010 r.

  - październik/grudzień 2009 r.


  w roku szkolnym 2008/2009

  - maj 2009 r.

  - kwiecień 2009 r.

  - marzec 2009 r.

  - marzec 2009 r.

  - luty 2009 r.

  - styczeń 2009 r.

  - listopad/grudzień 2008 r.

   

  Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober