2017-09-21 05:26:39

 

 


2017-09-17 15:15:56 ― RedakcjaDroga wiedzy stoi otworem przed wszystkimi ludźmi,

przed każdy zwykłym człowiekiem..

Paulo Coelho

-Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

2017-09-11 23:37:06

-Najlepsi z najlepszych

2017-06-21 12:42:16

-Gimnazjum nr 9 pamięta!

2017-06-20 23:37:13

 

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
V - „Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp.”

Celem ww. projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

W naszym gimnazjum realizacja założeń projektu będzie polegała na:

- podniesieniu kompetencji w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i technicznych;
- indywidualizacji pracy z uczniem;
- kształtowaniu kompetencji cyfrowych i stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (nauka programowania, kurs Lego robotyki i latających dronów, cyberprzemoc);
- zdobywaniu wiedzy i umiejętności podczas warsztatów wyjazdowych (nauka metodą eksperymentu);
- doposażeniu pracowni szkolnych do prowadzenia zajęć stacjonarnych, m.in. w przenośne komputery, projektor, wizualizery.

Szczegóły przedstawią wychowawcy klas na najbliższym zebraniu z rodzicami. Uczniowie tematykę projektu poznają na lekcjach wychowawczych.

Poniżej przedstawiamy:

- informację o projekcie >>>>
- plakat >>>>
- prezentację projektu >>>>
- regulamin projektu >>>>


Od 1 listopada 2016 roku w naszej szkole prowadzone są zajęcia w ramach projektu Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wlkp. Uczniowie biorą udział w zajęciach matematyczno - przyrodniczych z chemii, fizyki, geografii oraz matematyki. Przed nami także inne formy - również wyjazdowe, ale na nie musimy jeszcze poczekać.
A póki co kilka informacji na temat warsztatów prowadzonych w szkole:

Od początku listopada 2016 roku uczniowie głównie klas trzecich, aktywnie uczestniczą w zajęciach chemicznych. Dotychczas nasze spotkania dotyczyły zagadnień związanych ze światem soli. Uczestnicy projektu wraz z prowadzącym zajęcia projektowali i wykonywali doświadczenia otrzymywania soli rozpuszczalnych oraz soli nierozpuszczalnych w wodzie o pięknych, charakterystycznych barwach. Na zajęciach uczniowie wzbogacają swoją wiedzę oraz doskonalą umiejętności niezbędne do poprawnego zapisywania równań reakcji chemicznych. Przed nami jeszcze wiele wiele ciekawych doświadczeń chemicznych.

K. Głowacka


Na zajęciach fizycznych uczymy się przez zabawę. Wykonujemy doświadczenia, używając np. przedmiotów codziennego użytku i pomocy naukowych. Internetowe prezentacje pasjonatów fizyki są dla nas inspiracją do nowych pomysłów. Ostatnio zajmowaliśmy się pomiarami wielkości fizycznych różnymi metodami – również tymi sprzed wielu lat (stopy, łokcie), ciśnieniem atmosferycznym i hydrostatycznym. Pogłębiamy równocześnie wiedzę z historii fizyki (poznając, np. dawne jednostki miary i wagi, osiągnięcia Pascala i Archimedesa). Jesteśmy w trakcie przygotowań scenki „Eureka”, która nawiązuje do anegdoty dotyczącej Archimedesa.

D. Paul


Celem zajęć z geografii jest rozwijanie zainteresowań geograficznych oraz doskonalenie umiejętności i wiadomości z tego przedmiotu. Uczniowie aktywnie uczestniczą w rozwikłaniu różnorodnych zagadek i problemów geograficznych, a także uczą się poprzez udział, np. w grach dydaktycznych. W rozwiązywaniu zadań pomocna jest tablica interaktywna, a także mapy, plany i atlasy.

A. Kowalska


Na zajęciach z matematyki uczniowie rozwiązywali zadania z procentami o podwyższonym stopniu trudności. Zwracano szczególną uwagę na poszukiwanie różnych metod rozwiązania danego problemu. Analizowane zadania opisywały zagadnienia związane z podwyżkami i obniżkami, z podatkami, z lokatami bankowymi i danymi statystycznymi. Na innych zajęciach uczestnicy doświadczalnie wyznaczyli przybliżoną wartość liczby π, odkryli wzór na obwód koła, przeanalizowali prezentowany film i rozwiązywali test wiedzy o liczbie π.

B. SzabatIV - „KOMPLEKSOWE UMIEJĘTNOŚCI - GWARANTEM PRZYSZŁOŚCI”

PROGRAM ZREALIZOWANO.

Gimnazjum nr 9 w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 uczestniczy w projekcie „Kompleksowe umiejętności - gwarantem przyszłości” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej www.edu.gorzow.pl

Zobacz ulotkę o projekcie oraz harmonogram zajęć.

 • Informacje o projekcie

 • Harmonogram zajęć I

 • Harmonogram zajęć II

 • Pomoce naukowe
 • III - PILOTAŻOWY PROGRAM ROZWOJOWY DLA UCZNIÓW GORZOWSKICH GIMNAZJÓW I LICEÓW Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU
  II - NAUCZYCIEL PRZYGOTOWANY NA DOBRE I NA ZŁE

  Pracownicy naszej placówki są uczestnikami projektu nr WND-POKL.09.04.00-08-014/09 pt.: „Nauczyciel przygotowany na dobre i na złe” realizowanego przez Miasto Gorzów Wlkp. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach realizowania projektu biorą udział w studiach podyplomowych z zakresu SOCJOTERAPII. W okresie realizacji projektu od września 2009 r. do lipca 2011 r. 50 nauczycieli, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wlkp., podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez studia podyplomowe w zakresie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (15 osób), zajęć logopedycznych (20 osób), zajęć socjoterapeutycznych (15 osób). Informacje o projekcie: www.edu.gorzow.pl

  Człowiek – najlepsza inwestycja
  I - "ŚMIAŁO KU PRZYSZŁOŚCI"

  CENTRUM PORADNICTWA ZAWODOWEGO
  Dyżury ekspertów w ramach projektu "Śmiało ku przyszłości":

  08.04.2010 r. (godz. 16.00 - 18.00)
  15.04.2010 r. (godz. 16.00 - 18.00)
  22.04.2010 r. (godz. 16.00 - 18.00)
  29.04.2010 r. (godz. 16.00 - 18.00)


  Harmonogram zajęć z realizacji projektu” Śmiało ku przyszłości”
  w Gimnazjum nr 9 przy ulicy Zamenhofa 2a w Gorzowie Wlkp.


  w roku szkolnym 2009/2010

  - kwiecień 2010 r.

  - luty/marzec 2010 r.

  - październik/grudzień 2009 r.


  w roku szkolnym 2008/2009

  - maj 2009 r.

  - kwiecień 2009 r.

  - marzec 2009 r.

  - marzec 2009 r.

  - luty 2009 r.

  - styczeń 2009 r.

  - listopad/grudzień 2008 r.

   

  Digital-System ˆ 2008 CMS by Hubert Skowronek | Wygląd strony zaprojektował Kryspin Bober